Alcon

DAILIES TOTAL1 30p

Left Eye Right eye
Base Curve (BC)
Refractive power (PWR)
Diameter (DIA)
Number
Article nr
LDT1

Product information

Manufacturer
Alcon
Packaged
30 each/packet
Base Curve (BC)
8.5
Diameter (DIA)
14,1
Refractive power (PWR)
-10,00 -> +06,00
Wearing Time
1 day
Material
Delefilcon A
Water Content
33%
Visibility tint
Yes

Customer reviews

Cbf Bwis xmd

Chào b?n, Bên mình nh?n ch?y qu?ng cáo FACEBOOK, GOOGLE ADWORDS và Thi?t k? website. Hi?n Công ty dang có chuong trình uu dãi 30% giá tr? website, t?ng voucher qu?ng cáo FREE 1tr3 v?i Google Adwords Website http://ndvmedia.com SDT liên h?: 0973446281. Ð?C BI?T ÁP D?NG T? NAY CHO H?T THÁNG 6: KHÁCH ÐANG KÝ GÓI THI?T K? WEBSITE S? ÐU?C T?NG 1 DOMAIN .COM VÀ 1 HOSTING MI?N PHÍ. Trân Tr?ng, NDVmedia

Jqhezmk kw Stp 06/06/2018 12:21:54
Show all Johnson & Johnson Show all Bausch & Lomb Show all Alcon Show all Cooper Vision Show all Le Specs Show all Consol Show all Abbott